İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Sismik (DEPREM) İzolatör Montajı